Ksiądz Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II był Polakiem o największym autorytecie w historii.Jego wielkość budowana była na fundamencie świętości. Kochał Boga, kochał ludzi, kochał świat. Przypominał światu wartości fundamentalne:

prawdę, dobro i piękno, a także pokój i dialog.

Nasze Stowarzyszenie pragnie o tym świadczyć

Rekomendowane artykuły